Ανάλυση και σύνοψη θερμοκρασιών του ιστορικού καύσωνα Κλέων ή Κέρβερος

Ένα από τα ισχυρότερα σε ένταση και το μεγαλύτερο σε διάρκεια [1] κύμα καύσωνα έληξε για τη χώρα μας την Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023. Στο γεγονός αυτό δόθηκε η ονομασία “Κλέων” από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ενώ εκδόθηκαν και έκτακτα δελτία [2]. Από την άλλη πλευρά, το Ιταλικό Ilmeteo έδωσε την ονομασία “Κέρβερος” (Cerberus) και στην συνέχεια “Χάρων” (Charon) [3]. Ο καύσωνας έπληξε σχεδόν το σύνολο της Μεσογείου ιδίως την Ιταλία και την Ισπανία και καθώς επηρεάστηκαν κι άλλες xώρες της Ευρώπης όπου επίσης σημειώθηκαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, θεωρείται πλέον πανευρωπαϊκός [4]. Οι επίσημα καταγεγραμμένοι νεκροί λόγω θερμοπληξίας ανέρχονται σε 6 (Ιταλία), όμως ο πραγματικός αριθμός (λόγω επιπλοκών στην υγεία κυρίως σε ευπαθείς ομάδες ή λόγω συνθηκών εργασίας) θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερος. Σε αυτό το άρθρο συνοψίζονται και αναλύονται τα δεδομένα των θερμοκρασιών όπως συνελέχθησαν από όλα τα διαθέσιμα δίκτυα (ΕΜΥ, ΕΑΑ και επιλεγμένοι ΙΜΣ).

Στοιχεία Ανάλυσης

Τα δεδομένα αντλήθηκαν με αυτοματοποιημένο τρόπο από τους πίνακες της ιστοσελίδας http://e-kairos.gr, επιλέγοντας το μενού “Time Travel” και εισάγοντας τις επιθυμητές ημερομηνίες. Για κάθε μία από τις ημερομηνίες παράγεται ένας πίνακας με τις εξής στήλες (attributes): Site-Region-Owner-Altitude-Tmin-Tmax-Tavg-Precipitation για κάθε διαθέσιμο σταθμό. Καθώς τα δεδομένα αυτά παράγονται με αυτοματοποιημένο τρόπο, μπορεί να υπάρχουν λανθασμένες εγγραφές (συνήθως υπό τη μορφή πολύ μεγάλων ή μικρών τιμών) ή κενές καταχωρήσεις γι αυτό πρώτα αφαιρέθηκαν αυτές οι τιμές και στη συνέχεια αρχειοθετήθηκαν στη βάση του °Umeteo, για την περαιτέρω ανάλυσή τους.

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ο εξής αριθμός διαθέσιμων μετεωρολογικών σταθμών με πλήρη στοιχεία για το διάστημα 13 έως 27 Ιουλίου (σχήμα 1).

Σχήμα 1: Αριθμός διαθέσιμων ΜΣ με πλήρεις εγγραφές για την παρούσα έρευνα

Διαπιστώνεται ότι ο αριθμός των διαθέσιμων ΜΣ είναι μεταξύ 458 και 481.

Η ανά γεωγραφικό διαμέρισμα κατανομή των μετεωρολογικών σταθμών παρουσιάζεται στο σχήμα 2. Καθώς ο αριθμός των διαθέσιμων μετεωρολογικών σταθμών δεν είναι σταθερός, παρουσιάζεται ο αριθμος των διαθέσιμων εγγραφών από όλους τους ΜΣ για το διάστημα 13 έως 27 Ιουλίου:

Σχήμα 2: Αριθμός εγγραφών ανά γεωγραφικό διαμέρισμα για το διάστημα 13 έως 27 Ιουλίου 2023. Εφ’όσον το σύνολο των ημερών είναι 15, μπορούμε να βρούμε τους κατά μέσο όρο διαθέσιμους σταθμούς διαιρώντας τις εγγραφές κάθε γ. διαμερίσματος με αυτόν τον αριθμό.

Προκύπτει ότι η Αττική αλλά και η Κρήτη διαθέτουν τα δύο πυκνότερα δίκτυα μετεωρολογικών σταθμών.

Ο κάθετος διαμελισμός της χώρας μας είναι μεγάλος (με μέγιστο υψότερο 2918μ), περιλαμβάνοντας εκτεταμένες οροσειρές ή ημιορεινές περιοχές αλλά και πεδιάδες (όπως λχ η Θεσσαλία, η Κωπαΐδα, η κοιλάδα του Αξιού κ.α.). Ενδιαφέρον λοιπόν παρουσιάζει η κατανομή των εγγραφών ανά υψόμετρο. Όπως προκύπτει από το σχήμα 3, η συντριπτική πλειοψηφία των εγγραφών προέρχεται από σταθμούς με υψόμετρο <200μ. κάτι που σημαίνει ότι αναλογικά, οι ημιορεινές και ορεινές περιοχές της χώρας μας, καλύπτονται πολύ λιγότερο.

Σχήμα 3: Υψομετρική κατανομή των εγγραφών για το διάστημα 13 έως 27 Ιουλίου 2023.

Συνοπτική Ανάλυση

Ο όρος “καύσωνας” (heat wave) δεν έχει σαφή μετεωρολογικό (επιστημονικό) ορισμό και καθώς είναι περισσότερο περιγραφικός, χαρακτηρίζει απλώς μια κατάσταση κατά την οποία οι θερμοκρασίες βρίσκονται πολύ πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Το τί εννούμε “πολύ πάνω” και “κανονικά”, θα αναλυθεί σε επόμενες παραγράφους.

Από την σκοπιά της μετεωρολογικής ανάλυσης γνωρίζουμε πως υπάρχουν δύο τρόποι ώστε να συμβεί αυτό:

  1. Αντικυκλωνικές συνθήκες / υψηλές πιέσεις τουλάχιστον στα μέσα και ανώτερα τροποσφαιρικά στρώματα με ισχυρή θερμή μεταφορά σε αυτά τα ύψη και έντονα καθοδικά ρεύματα που προκαλούν αδιαβατική θέρμανση και επιφανειακά.
  2. Ύπαρξη κάποιου συστήματος χαμηλών πιέσεων στα δυτικότερα ή βορειοδυτικότερα της χώρας, το οποίο προκαλεί θερμή μεταφορά κυρίως στα χαμηλότερα / μέσα ατμοσφαιρικά στρώματα. Αυτό συμβαίνει κυρίως σε μεταβατικές περιόδους (τέλος Άνοιξης / αρχές καλοκαιριού.

Η περίπτωση του Κέρβερου / Κλέωνος ανήκει στην 1η κατηγορία, η οποία είναι και η συνηθέστερη. Στην παρακάτω κινούμενη εικόνα (gif), παρουσιάζεται σε λίγα δευτερόλεπτα η εξέλιξη του επεισοδίου και οι επιπτώσεις στη χώρα μας, ταυτόχρονα με τις θερμοκρασίες στα 850hpa (ισοβαρικό επίπεδο που βρίσκεται στα ~1500μ και χρησιμοποιείται για την ανίχνευση ψυχρών / θερμών μεταφορών) [5].

Σχήμα 4: Η εξέλιξη του καύσωνα μέσα από διαδοχικούς χάρτες της θερμοκρασίας στα 850hpa και των επιπτώσεων στη χώρα μας.

Προσδιορισμός Διάρκειας Επεισοδίου

Η διάρκεια του επεισοδίου εξαρτάται από την επιμονή του αντικυκλώνα (δηλαδή από την γενικότερη ατμοσφαιρική κυκλοφορία) και η έντασή του εξαρτάται από τη δυναμική της έξαρσής του (όπως εκφράζεται από τις πιέσεις / γεωδυναμικά & θερμοκρασίες στα ανώτερα στρώματα) καθώς και τη διαμόρφωση των τοπικών ανέμων επιφανειακά που μπορούν να προκαλέσουν περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας ή μετριασμό της.

Τα “κανονικά” επίπεδα θερμοκρασίας (ελάχιστες – μέσες – μέγιστες) είναι σαφώς προσδιορισμένα μέσα από χρονοσειρές πολλών δεκαετιών και για τα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας μας είναι οι 32-34 βαθμοί (μέγιστη θερμοκρασία) η οποία για νησιωτικές και παράκτιες περιοχές είναι κατά 3-5 βαθμούς χαμηλότερη. Αν και εξ όσων γνωρίζουμε δεν υπάρχει σχετική μελέτη της διασποράς των τιμών γύρω από τον μέσο όρο, μπορούμε με σχετική ασφάλεια να υποθέσουμε ότι τουλάχιστον για τα ηπειρωτικά, μέγιστες θερμοκρασίες άνω των 37-38° μπορούν να χαρακτηριστούν “αρκετά ή πολύ πάνω” από τα κανονικά επίπεδα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αλλά και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει δώσει σχετικό ορισμό για το τί εστί “καύσωνας”, στον οποίο αναφέρονται οι 37° ως όριο μέγιστης τιμής για το Θησείο και 31° η μέση ενώ για τη Νέα Φιλαδέλφεια το όριο της μέγιστης είναι οι 38°. Γίνεται επίσης διαχωρισμός σε “ημέρα καύσωνα” και “επεισόδιο καύσωνα” η διάρκεια του οποίου είναι κατ’ελάχιστο οι 3 ημέρες [6].

Με βάση τα παραπάνω όρια, μπορούμε να προσδιορίσουμε και τη διάρκεια του επεισοδίου για τη χώρα μας, όπου αυτά θα πρέπει να ξεπεραστούν σε έναν ικανό αριθμό ΜΣ ο οποίος να καλύπτει μια ευρύτερη γεωγραφική έκταση. Στο σχήμα 5 παρακάτω, σημειώνεται το ποσοστό των ΜΣ που ξεπέρασαν και τα δύο όρια.

Σχήμα 5: Ποσοστό των ΜΣ στην Επικράτεια, στους οποίους ξεπεράστηκαν τα θεωρούμενα ως όρια του καύσωνα (μέγιστη άνω των 37° και μέση άνω των 31°) για το διάστημα 12 έως 28 Ιουλίου 2023.

Μέγιστες Θερμοκρασίες

Ανά ημέρα: Στο σχήμα 6, παρουσιάζονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες και η περιοχή που σημειώθηκαν για το διάστημα μεταξύ Πέμπτης 13 και Πέμπτης 27 Ιουλίου 2023:

Σχήμα 6: Η μέγιστη θερμοκρασία και η περιοχή που σημειώθηκε κατά το διάστημα 13 έως 27 Ιουλίου 2023.

20 υψηλότερες τιμές

Στο σχήμα 7, παρουσιάζονται οι σταθμοί με τις 20 υψηλότερες τιμές, οι περιοχές αλλά και οι ημερομηνίες που σημειώθηκαν για όλο το διάστημα του επεισοδίου.

Σχήμα 7: Οι 20 σταθμοί με τις υψηλότερες θερμοκρασίες στη χώρα

Μέσες θερμοκρασίες

Το δεύτερο – εξίσου σημαντικό – κριτήριο για τον προσδιορισμό της έντασης του επεισοδίου είναι οι μέσες θερμοκρασίες. Ενώ η μέγιστη θερμοκρασία που καταγράφεται σε μια περιοχή αποτελεί μια τιμή μέσω της οποίας μπορεί να προσδιοριστεί η ένταση ενός θερμού επεισοδίου στιγμιαία, ο ημερήσιος μέσος όρος είναι ένας δείκτης που εκφράζει την επιρροή του θερμού κύματος για όλη την ημέρα ή και στο σύνολο του επεισοδίου. Υψηλότερες μέσες θερμοκρασίες, υποδηλώνουν και μεγαλύτερη καταπόνηση στο φυσικό περιβάλλον αλλά και στον ανθρώπινο πληθυσμό.

Ανά ημέρα:

Στο σχήμα 8, παρουσιάζεται η υψηλότερη μέση θερμοκρασία κάθε ημέρας και η περιοχή όπου σημειώθηκε για το διάστημα 13 έως 27 Ιουλίου.

Σχήμα 8: Η υψηλότερη μέση θερμοκρασία κάθε ημέρας για το διάστημα 13 έως 27 Ιουλίου.

20 υψηλότερες τιμές

Στο σχήμα 9, παρουσιάζονται οι 20 περιοχές με τις υψηλότερες μέσες θερμοκρασίες στη χώρα μας υπολογισμένες για το σύνολο των ημερών (13-27/7/2023).

Σχήμα 9: Οι σταθμοί με τις 20 υψηλότερες μέσες θερμοκρασίες για όλη την περίοδο του καύσωνα.

Συσχέτιση θερμοκρασιών με υψόμετρο

Σε γενικές γραμμές το υψόμετρο μιας περιοχής είναι αντιστρόφως ανάλογο της θερμοκρασίας που καταγράφει. Ο αριθμός των διαθέσιμων μετεωρολογικών σταθμών των οποίων τα δεδομένα συλλέγονται καθημερινά ήταν, όπως αναφέρθηκε, > 400, επιτρέποντας μια ανάλυση συσχετισμού των θερμοκρασιών (μέγιστες, μέσες, ελάχιστες) με αυτήν την παράμετρο. Για την πραγματοποίηση αυτής της ανάλυσης, θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα της Κυριακής 23 Ιουλίου καθώς με βάση τα όσα παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες ενότητες, υπήρξε η θερμότερη συνολικά για την Επικράτεια.

Μέγιστη θερμοκρασία

Στον οριζόντιο άξονα του σχήματος 10 σημειώνονται οι τιμές της μέγιστης θερμοκρασίας και στον κάθετο άξονα οι τιμές του υψομέτρου. Στο επίπεδο που δημιουργείται, η θέση κάθε σταθμού σημειώνεται με μια τελεία:

Σχήμα 10 Συσχέτιση μέγιστης θερμοκρασίας με το υψόμετρο κάθε σταθμού.

Ελάχιστη θερμοκρασία

Κατ’αναλογία με το σχήμα 10, η ελάχιστη θερμοκρασία σε σχέση με το υψόμετρο αποτυπώνεται στο σχήμα 11 .

Σχήμα 11: Συσχέτιση ελάχιστης θερμοκρασίας με το υψόμετρο κάθε σταθμού.

Μέση θερμοκρασία

Όπως και στα σχήματα 10, 11 αλλά για τη μέση ημερήσια θερμοκρασία στις 23/7/2023.

Σχήμα 12: Συσχέτιση μέσης θερμοκρασίας με το υψόμετρο κάθε σταθμού.

Σύνοψη & Συμπεράσματα

Στην παρούσα έρευνα, συνοψίζονται τα δεδομένα μέγιστων, ελάχιστων και μέσων θερμοκρασιών για το διάστημα μεταξύ Πέμπτης 13 Ιουλίου και Πέμπτης 27 Ιουλίου 2023 προερχόμενα από περισσότερους των 400 σταθμών που ανήκουν στο δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αλλά και ιδιωτικούς.

Πηγές / Παραπομπές

  1. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: https://www.meteo.gr/article_view.cfm?entryID=2857
  2. https://www.ertnews.gr/eidiseis/ellada/kaysonas-kleon-neo-ektakto-deltio-tis-emy-analytika-oi-thermokrasies-ana-imera/
  3. https://www.washingtonpost.com/world/2023/07/20/europe-heat-wave-name-cerebus-charon/
  4. https://en.wikipedia.org/wiki/2023_European_heat_waves
  5. Χάρτες από το αρχείο της ιστοσελίδας: https://wetter3.de
  6. Περισσότερα, στο σχετικό άρθρο του °Umeteo: https://umeteo.com/featured/2860
  7. Η καταβατική επίδραση των ανέμων καταγράφεται πολύ χαρακτηριστικά στην περίπτωση των Αγίων Θεοδώρων όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας 22 προς 23 Ιουλίου σημειώνεται απότομη άνοδος της θερμοκρασιας κατά 10 βαθμούς μέσα σε 1 ώρα (02:20 με 03:20):

με ταυτόχρονη καταβύθιση της υγρασίας από το 65% στο 20-22%

Αίτιο, η στροφή των ανέμων σε ΔΒΔ και η ενίσχυσή τους, προερχόμενοι από τον ορεινό όγκο των Γερανείων.


7 άρθρα διαθέσιμα

4 Ιουνίου 2023, 14:03

Από τον Απρίλιο του 2020, το Umeteo σε συνεργασία με το δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας και την ιστοσελίδα arachovameteo.gr έχει αναπτύξει ένα μοντέλο πολύ υψηλής ανάλυσης για την κάλυψη των αναγκών του Παρνασσού και της ευρύτερης περιοχής. Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του προγνωστικού συστήματος και μερικές από τις εσωτερικές του παραμετροποιήσεις.

Περισσότερα »

11 Δεκεμβρίου 2022, 22:06

Συμβαίνει συχνά, κυρίως σε περιπτώσεις νοτίων ή νοτιοδυτικών ανέμων, η επίμονη εμφάνιση νεφώσεων σε τμήματα της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας ή/και της βόρειας Κρήτης, δηλαδή στην υπήνεμη πλευρά των ορεινών όγκων. Ποιές συνθήκες απαιτούνται για την εμφάνιση του φαινομένου; Σε ποιές άλλες περιπτώσεις το συναντάμε; Είναι δυνατόν να προσομοιωθεί από τα μοντέλα πρόγνωσης;

Περισσότερα »

11 Οκτωβρίου 2022, 22:35

Με αφορμή την παρατήρηση εκατοντάδων contrails στον ουρανό της χώρας μας το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή 8-9 Οκτωβρίου 2022, το άρθρο αυτό έρχεται σαν απάντηση σε όσους σκοπίμως ή από άγνοια διακινούν διάφορες θεωρίες συνομωσίας γύρω από αυτό το φαινόμενο. Αυτά που βλέπουμε ψηλά στον ουρανό είναι απλώς…υδρατμοί.

Περισσότερα »

20 Ιουνίου 2022, 17:55

Τί ορίζουμε ως καύσωνα; Είναι όρος που χρησιμοποιείται στην επιστήμη της ατμόσφαιρας ή έχει άλλες χρήσεις; Πόσοι ορισμοί υπάρχουν και τί είναι πραγματικά επικίνδυνο στην ημερήσια θερμοκρασιακή διακύμανση;

Περισσότερα »

25 Απριλίου 2022, 17:26

Με αφορμή άρθρο του κ. Κολυδά σχετικά με τον καιρό της Μ. Παρασκευής, δημοσιεύουμε εδώ ένα ακόμη άρθρο – απάντηση στο οποίο επιχερούμε να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο στο ζήτημα της περιοδικότητας του καιρού σε σχέση με τις φάσεις της Σελήνης και πώς αυτά τα δύο μοιάζει να συνδέονται τελικά περισσότερο στενά απ’όσο νομίζουμε

Περισσότερα »

14 Φεβρουαρίου 2022, 20:21

Η κλίμακα μποφόρ χρησιμοποιείται κατά κανόνα στα μετεωρολογικά δελτία της χώρας μας. Πότε, από ποιόν και για ποιόν λόγο ξεκίνησε και πώς ορίζεται; Τί συμβαίνει σε άλλες χώρες; Ποιά είναι τα προβλήματα της χρήσης της και τί θα πρέπει να προσέχουμε;

Περισσότερα »

10 Ιανουαρίου 2022, 01:09

Ο “ωμέγα εμποδισμός”, ακούγεται συχνά από μετεωρολόγους στα μέσα ενημέρωσης, ειδικά το Χειμώνα. Τί είναι αυτό το φαινόμενο και γιατί ονομάζεται έτσι;

Περισσότερα »